Cách viết bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập

Có lẽ bản tường trình không còn quá xa lạ với các lứa tuổi học sinh, nhưng không phải ai cũng biết cách viết bản tường trình chuẩn nhất khi vi phạm nội quy trong lớp, trong trường. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn Cách viết bản tường trình nghỉ học, trốn học, không làm bài tập; Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo nghỉ học, trốn học, không làm bài:

một bản báo cáo

Bản tường trình là lời khai bằng văn bản của một cá nhân với tư cách là người trong cuộc trình bày diễn biến sự việc đã xảy ra dưới góc nhìn của cá nhân đó để gửi đến những người có thẩm quyền giải quyết vụ việc. ở đó.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, báo cáo được coi là một tài liệu rất quan trọng vì nó hỗ trợ quá trình quản lý và giải quyết các vấn đề pháp lý bắt nguồn từ các sự cố của tổ chức. , cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b, Giấy báo nghỉ học

Giấy báo nghỉ học được áp dụng đối với sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Trong trường hợp học sinh nghỉ học quá nhiều lần nhưng không có đơn xin nghỉ hoặc không có đơn tường trình lý do vắng học thì học sinh phải viết bản tường trình. Trong mẫu tường trình này cần trình bày rõ lý do, thông tin thành viên, cam kết không tái phạm.

c, Báo cáo trốn học

Bản tường trình trốn học là bản tường trình của cá nhân khi trình bày sự việc trốn học để cơ sở đào tạo và cha mẹ học sinh xem xét, giải quyết việc trốn học của sinh viên. Việc báo cáo thôi học được áp dụng đối với sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Khi học sinh trốn học quá nhiều cần viết bản tường trình.

d, Báo cáo không làm bài tập

Bản tường trình không làm bài tập là bản tường trình của cá nhân khi trình bày về việc không làm bài tập của mình để cơ sở đào tạo và phụ huynh xem xét, giải quyết. Báo cáo này áp dụng cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo. Trường hợp học sinh không làm bài quá nhiều lần phải viết bản tường trình.

READ  Phân tích mối liên hệ của các mô đun 1, 2, 3 đã tập huấn với mô đun 4

2. Nội dung báo cáo:

Thông thường, báo cáo sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

– Thời gian và địa điểm viết báo cáo

– Tên văn bản báo cáo

– Cá nhân, tổ chức nhận báo cáo

– Nội dung tường trình gồm: nguyên nhân dẫn đến sự cố, diễn biến sự việc, hậu quả,….

– Bản cam kết của người làm đơn có chữ ký và ghi rõ họ tên.

3. Yêu cầu về nội dung của đơn xin nghỉ học:

Đơn xin nghỉ học, trốn học hay không làm bài chúng ta cũng cần trình bày rõ ràng, chi tiết các thông tin liên quan đến sự việc như: Quốc hiệu, phương châm, thời gian, địa điểm, cá nhân/tổ chức nhận đơn,.. thực hành.

Thông thường khi viết tường trình học sinh sẽ hay mắc phải những lỗi vi phạm nội quy trường, lớp như: trốn học, cúp tiết, đánh nhau, cúp học, không làm bài tập,… Vì vậy, khi viết tường trình cần ghi rõ ràng chi tiết sự việc đã xảy ra. Như sau:

– Mở đầu bản tường trình: Người viết tường trình cần ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin của cá nhân có liên quan (họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, tên trường, tên lớp,…)

– Về nội dung bản tường trình: Đây là phần giáo viên căn cứ vào đó để xem xét, đánh giá, thái độ trung thực của học sinh khi thừa nhận những sai sót, khuyết điểm của học sinh, từ đó đưa ra hướng khắc phục. biện pháp xử lý sự cố phù hợp với mức độ vi phạm. Vì vậy, đây là phần rất quan trọng cần được người viết báo cáo trình bày ngắn gọn nhưng phải cô đọng, đầy đủ các nội dung chính và quan trọng nhất là phải trình bày trung thực.

Ví dụ khi viết tường trình về việc nghỉ học, người viết cần trình bày theo trình tự sự việc: địa điểm, thời gian, nguyên nhân,….

– Cuối bản tường trình: Người viết bản tường trình phải tự nguyện nhận khuyết điểm và cam kết toàn bộ nội dung trình bày trên là đúng sự thật, đồng thời cam đoan sẽ không để sự việc tái diễn.

READ  7 loại mặt nạ chống nắng tự nhiên cho ngày Tết rong chơi

4. Hình thức báo cáo:

– Quốc hiệu và khẩu hiệu được trình bày chính giữa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– Địa điểm và thời gian viết báo cáo được trình bày ở góc bên phải.

……………, ngày tháng năm …….

– Mẫu tên báo cáo, viết bằng chữ in đậm hoặc in hoa, căn giữa.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SAU

– Cá nhân, tổ chức, cơ quan nhận báo cáo:

Kính thưa: ………………………………………………………………

– Nội dung tường trình: Trình bày một cách chi tiết, cụ thể, nguyên nhân xảy ra sự việc, diễn biến của sự việc,…..

– Kết luận: Tờ trình, đề nghị, chữ ký và họ tên của người viết báo cáo.

5. Mẫu biên bản vi phạm nội quy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

……….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO VỀ ……………………..

Kính gửi: Ban giám hiệu trường…………………….

Tôi tên là: ………….Giới tính:……………………..Ngày sinh:……………………..

Chỗ ở hôm nay: ……………………………….

Học sinh lớp: …………………………………………………….

Trường học:……………………………………..

Lý do xin thôi học: Hôm nay em viết đơn này để trình bày hành vi…………………….. của em

…………………….

Tôi nhận thấy hành vi của mình…………………… là trái với nội quy của lớp, của trường và tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của nhà trường theo nội quy đã quy định. xác định. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.

Tôi xin xác nhận rằng tất cả những điều đã trình bày ở trên trong báo cáo này là đúng sự thật.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

phóng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu giấy báo nghỉ học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

……….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU SAU

Kính gửi: Ban giám hiệu nhà trường……………………………………………………….

Tôi tên là:…………………… Giới tính:…………Sinh ngày:……………………..

Chỗ ở hôm nay:……………………

Học sinh lớp:…………………….

Trường học:……………………………

Lý do thôi học:……………………..

Tôi nhận thấy việc nghỉ học của mình là trái với nội quy của nhà trường và tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của nhà trường theo quy định. Tôi xin xác nhận rằng tất cả những điều đã trình bày ở trên trong báo cáo này là đúng sự thật.

Em hứa từ lần sau đến trường em sẽ chép bài đầy đủ và không tái phạm nữa.

READ  Sulwhasoo công bố Tilda Swinton là đại sứ thương hiệu mới & công bố quan hệ hợp tác với bảo tàng nghệ thuật Metropolitan

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

phóng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu biên bản trốn học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

……….., ngày tháng năm….

TỶ LỆ TRUMPING

Kính gửi: Ban giám hiệu trường……………………..

Tôi tên là:……………………Giới tính:…………………….Ngày sinh:……………………..

Chỗ ở hôm nay: ………………………..

Học sinh lớp:…………………….

Trường học: ……………………………..

Số điện thoại: …………………

Hôm nay, em làm đơn này để trình bày hành vi trốn học của mình vì những lý do cụ thể sau:

…………………….

Tôi nhận thấy hành vi trốn học của mình là trái với nội quy của nhà trường và tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của nội quy nhà trường.

Tôi xin xác nhận rằng tất cả những điều đã trình bày ở trên trong báo cáo này là đúng sự thật. Em hứa từ lần sau đến trường em sẽ chép bài đầy đủ và không tái phạm nữa.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ họ tên)

phóng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu biên bản không làm bài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

……….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO KHÔNG LÀM HỘI THẢO

Kính gửi: Ban giám hiệu trường…………………….

Tôi tên là:…………………….Giới tính:…………………….Ngày sinh:……………………..

Chỗ ở hôm nay:…………………………….

Học sinh lớp: …………………………………………………….

Trường học: ………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………

Hôm nay, em viết bản tường trình này để trình bày với thầy cô và các bạn về hành vi không làm bài của mình với những lý do cụ thể sau:

…………………….

Em nhận thấy hành vi không làm bài của mình là vi phạm nội quy lớp, làm ảnh hưởng đến giáo viên và học sinh trong lớp. Tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của cô giáo và các bạn trong lớp theo nội quy của lớp.

Tôi xin xác nhận rằng tất cả những điều đã trình bày ở trên trong báo cáo này là đúng sự thật. Em hứa từ lần sau sẽ làm bài và không tái phạm nữa.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

phóng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)